FAMILJEDOKTORN

 
Jag, Dag Gilstring slutar 16/6 min verksamhet vad avser tjänstgöringen vid Sysslomansgatan 15B. Denna mottagning läggs ned.
Jag tackar alla mina patienter fär ett meningsfullt och givande arbete.
Din journal kan du rekvirera fram till 15/6 från vår mottagning.
Efter den 15/6 hänvisas du att rekvirera journalen från  Landstingsarkivet telefon 6116002.
 
Om du vill fortsätta kontakten med mig kan du lista dig på husläkarnummer 5926 Dr Ture Ålanders mottagning, Bergsbrunnagatan 1.
 
Telefon 018-601212
 
Hälsningar Dag Gilstring